Sterke partner aan uw zijde

Het voeren van een juridische procedure ter behartiging van collectieve belangen is een bewerkelijke en kostbare zaak. Zelfs zodanig dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit of continuïteit van de belangenbehartiging.

Belangenbehartiging

JUST beoogt gelijke toegang tot rechtspraak te bevorderen en te ondersteunen voor particuliere en zakelijke afnemers van (financiële) producten en diensten. Dat betreft vooral massaschadezaken of de behartiging van belangen die gelijksoortig en voor bundeling vatbaar zijn.

Procesfinanciering

Geen adequate belangenbehartiging zonder financiering. JUST levert zekerheden in de vorm van procesfinanciering om de continuïteit van belangenbehartiging te waarborgen. De kansen voor de belangenbehartiger worden hiermee aanzienlijk vergroot: de (collectieve) rechtsgang kan kracht worden bijgezet en de ongelijkheid tussen procespartijen kan worden weggenomen.

Governance

Adequate governance waarborgt de kwaliteit van belangenbehartiging. JUST biedt ondersteuning in de vorm van begeleiding bij het opzetten van een governance structuur conform de Claimcode. Dat omvat bemiddeling bij het vinden van bestuurders en toezichthouders en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Claimadministratie

JUST biedt end-to-end ondersteuning in het beheer van collectieve dossiers, met inbegrip van organisatie, governance, book building en administratieve afhandeling van acquisitie tot uitbetaling.

logo-fortiseffect-grey
logo-wakkerpolis-grey
logo-nltruckkartel
logo-lehmanbrothers-grey
logo-wakkerpolisnnclaim
justlegalfinance-logo-index-wit

Hoe kan JUST uw (collectieve) belangenbehartiging ondersteunen?

Neem vrijblijvend contact op.

CONTACT

+31 (0)30 23 33 158

ADRES

Maliebaan 70
3581 CV Utrecht
The Netherlands

email: info@justlegalfinance.nl